πᾶς


πᾶς
весь, всякий
- πᾶσα
- πᾶω

Ancient Greek-Russian simple. 2014.